İmmutable ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "immutable " sıfat olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "değişmez, sabit, durağan " gibi anlamlara gelmektedir.

İmmutable sözlük anlamı nedir

Not mutable; not capable or susceptible of change; unchangeable; unalterable.

İmmutable cümle içinde kullanımı

Varoluşçuluk
What is not implied in this account of existential freedom, however, is that one's values are immutable; a consideration of one's values ...

, ,