İmplicitness ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "implicitness " isim olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "ima, dokundurma, dolaylı ifade etme, tam olma, kesinlik " gibi anlamlara gelmektedir.

İmplicitness sözlük anlamı nedir

State or quality of being implicit.

,