İnability ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "inability " isim olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "yetersizlik, acizlik, gücü olmama, iktidarsızlık, olanaksızlık " gibi anlamlara gelmektedir.

İnability sözlük anlamı nedir

The quality or state of being unable; lack of ability; lack of sufficient power, strength, resources, or capacity.

İnability cümle içinde kullanımı

Bad sector (HDD)
A bad sector is a sector on a computer's disk drive or flash memory that cannot be used due to permanent damage (or an OS inability to ...

, ,