İnanç ne demek, nedir ?

1. Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma; inanılan şey, görüş, öğreti.
2. Tanrı' ya, bir dine inanma, iman, itikat.
3. Birine duyulan güven, inanma duygusu

İnanç ingilizce ne demek

n. belief, faith, confidence, religion, affiance, conscience, conviction, credence, credo, creed, cult, dogma, faithfulness, opinion, persuasion, positiveness, reliance, tenet, opinions

, ile ilgili sözler, nedir din kültürü, anlamı, ingilizce, ile ilgili cümleler, şüphesiz, eş anlamlısı, nedir kısaca