İncessantness ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) incessantness Türkçe'mizde "süreklilik " gibi anlamlara gelmektedir.