İnfinitesimal ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "infinitesimal " Türkçe'mizde isim olarak kullanıldığı zaman "sonsuz küçük değer, bölünemeyecek kadar küçük değer ", sıfat olarak kullanıldığı zaman "son derece küçük, sonsuz küçük " gibi anlamlara gelmektedir.

İnfinitesimal sözlük anlamı nedir

An infinitely small quantity; that which is less than any assignable quantity.

Infinitely or indefinitely small; less than any assignable quantity or value; very small.

İnfinitesimal cümle içinde kullanımı

Dimitri Egorov
"Leçons sur la théorie général des surfaces et les applications géométriques du calcul infinitésimal" adlı 4 ciltlik eserinde yayınlanmıştır. ...

Ewald toplamı
where \mathbf p_uc and V_uc are the net dipole moment and volume of the unit cell, dS is an infinitesimal area on the crystal surface and \ ...

René Guénon
The Metaphysical Principles of the Infinitesimal Calculus (Les principes du calcul infinitésimal, 1946), The Great Triad (La Grande ...

Büyük O gösterimi
Bu gösterimin biçimsel olarak yakın ama temelde farklı iki kullanımı vardır: sonsuz asimptotikler ve infinitesimal asimptotikler. ...

Arif Salimov
Gezer A., Akbulut K., Salimov A.A. Infinitesimal holomorphically projective transformations on tangent bundles with respect to the ...

, ,