İnocutant ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) inocutant Türkçe'mizde "asilayici " gibi anlamlara gelmektedir.