İnstitutes ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "institutes " isim olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "yasalar, kurallar, hukuk el kitabı " gibi anlamlara gelmektedir.