İnstructress ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "instructress " isim olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "öğretmen (bayan), eğitmen, okutman " gibi anlamlara gelmektedir.

İnstructress sözlük anlamı nedir

A woman who instructs; a preceptress; a governess.

,