İnterleaving ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "interleaving " [interleave] fiil olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "boş sayfa eklemek, veri ile denetim bilgisini karıştırmak " gibi anlamlara gelmektedir.

learning, in ofdm, memory, warehouse, in gsm, adsl, interleaved synonym, interleaved meaning in hindi