İnvolving ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "involving " [involve] fiil olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "sarmak, yol açmak, gerektirmek, kapsamak, karıştırmak, bulaştırmak, sokmak " gibi anlamlara gelmektedir.

İnvolving cümle içinde kullanımı

WWE Title sahiplerinin listesi
Bret Hart | 4 | 16 Şubat 1997 Chattanooga, TN This was a four-way elimination match also involving Steve Austin , The Undertaker and ...

ICD-10, Bölüm 3 (D50-D89): Kan ve kan oluşturan organ hastalıkları ile belirli bağışıklık bozuklukları
htm+ Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89). ICD-10, v. ...

Cartoon Network
The network's first theme was the Checkerboard theme with bumpers involving the Cartoon Network's first logo, used from 1992. ...

Ülseratif kolit
ranges from proctitis or inflammation of the rectum, to left sided colitis, to pancolitis , which is inflammation involving the ascending colon. ...

X-Men bölümleri listesi
The first was a double episode story where Spider-Man visits the X-Men, and the other was a triple episode involving Storm from the X-Men ...

,