İptidai ne demek, nedir ?

1. İlkel

İptidai sözlük anlamı nedir

sf. (iptida:i:) fel. esk.
1. İlkel: Kontrol altına alınmayan kalabalık içinde, yaşlı başlı insanlar bile iptidai bir seviyeye inerler. -M. Kaplan.
2. a. eğt. İlkokul: Haşarı bir iptidai talebesinden akıllı, uslu bir hafız çıkmıştı. -R. N. Güntekin.
Köken: Arapça ibtid¥¢³
(Güncel Türkçe Sözlük )

İptidai ingilizce ne demek

primitive ilkel

İptidai cümle içinde kullanımı

Pamukçu, Altıeylül
kesim insalara hitap etmektedir. Beldede halen belediyeye ait kaplıca iptidai yöntemlerle faaliyetini sürdürmektedir. Balıkesir İl Özel idaresinin mülkü

Totemizm
Naturizm ve Animizm'e göre daha gelişmiş bir sistem olamamakla beraber iptidai insanların dini inanışlarını açıklamak için ortaya atılmış bir teoriden

Eskidere, İmranlı
yana kapalıdır. Köyün içme suyu şebekesi vardır ancak Köylüler tarafından iptidai bir şekilde yapıldığından sağlıklı bir netice vermemekte arada yapılan

Sıbyan mektebi
olan Sibyan binaları iptidai denen yeni ilköğretim kurumlarına dönüştürülürken, 1862'den sonra sıbyan mekteplerinin yerini iptidailer almaya başladı. Çok

Aliköse, Tuzluca
yükselip Tanrı'dan yardım dilenmesidir. İslâmiyetin kabul edilmesinden sonra, iptidai bu inançlar kutsallığını yitirmiş ve ge­lenekler terk edilmeyip, eğlence

, , ,