İradedışı ne demek, nedir ?

1. İstençdışı

İradedışı ingilizce ne demek

adj. involuntary

İradedışı cümle içinde kullanımı

Kendiliğinden imajinasyon
halindeki varlığın kendi imajinasyonuyla, fakat iradesi dışında yaratıldığı görüşüyle bunu “irade-dışı imajinatif kreasyon” olarak adlandırmıştır. ...

Astral seyahat
fiziksel beden-dışı deneyimler”den kendiliğinden (irade-dışı) oluşanları için ekzomatik deneyim (ecsomatic experience) terimini ortaya atmıştır. ...

Ölüm-ötesi deneyimi
İradi (isteyerek) veya irade-dışı olarak fiziksel bedene dönme izlenimi. Fiziksel bedene dönülürken soğukluk duygusu hissetme. ...

Enürezis
Enürezis idrar kontrolünün beklendiği yaştan sonra (4-5 yaş) gece ya da gündüz, yatağına ya da giysilerine istemli ya da iradedışı olarak ...

Okült terimleri listesi
İ : İradedışı katiplik J : Juju K : Kabala Kuni Kuş Falcısı L : List of occultists List of occult writers Literomansi M : Magick Mantra ...

, ,