Iraksama ne demek, nedir ?

1. İraksamak eylemi, istibat.
2. Ve mat. iraksak olma durumu

ıraksama kelimesinin ingilizcesi

Iraksama ingilizce ne demek

n. divergence, divergency

Iraksama cümle içinde kullanımı

Diverjans
Vektör hesaplamada, divergence (ıraksama, uzaksama, uzaklaşma) bir vektör alanının kaynak ya da batma noktasından uzaktaki bir noktada ...

Simpatrik türleşme
Bu modelde ıraksama (diverjans), gen alış verişi yoluyla popülasyonları genetik olarak birbirine benzer tutma eğiliminde olan gen akışı ...

Stereogram
Bir otostereogram , genellikle gözlerin görüntünün arkasına (ıraksama) ya da daha az sıklıkla önüne (yakınsama) odaklanmasıyla görünebilen ...

Parapatrik türleşme
Bu modelde divergenz (ıraksama veya farklılaşma), popülasyon içinde baş gösteren değişken seçilim baskıları ve bu seçilim baskılarının da ...

İstatistiksel terimler, kavramlar ve konular listesi
I :: ıraksama katsayısı: ıraksama: ırksal benzerlik katsayısı: ırksal (racial) benzerlik katsayısı: ısrarcı durum: ısrarcılık: IV. tür dağılım: ...

, ,