İş kolu ne demek, nedir ?

1. Ekonomik etkinliklerin sınıflandırılması sonucu birbirine benzeyen ya da ayrı nitelikte olan çalışma dallarından her biri.
2. Bu dalların herhangi birinde çalışanların tümü

İş kolu sözlük anlamı nedir

a. ekon.
1. Ekonomik etkinliklerin sınıflandırılması sonucu birbirine benzeyen veya aynı nitelikte olan çalışma dallarından her biri.
2. Bu dalların herhangi birinde çalışanların bütünü.
(Güncel Türkçe Sözlük)

İktisadi etkinliklerin sınıflandırılması sonucu birbirine benzeyen ya da aynı nitelikte olan çalışma dallarının herbiri.
Köken: İngilizce manufacturing trade branch
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)


1. Belirli bir yapım dalına ilişkin ve aynı bilimsel yöntemlerle yapılan uğraşılar.
2. İş yasasına göre, çalışma bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle bölümlenen iş kolları.
Köken: İngilizce branch of labour
(BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü 1972)

İş kolu ingilizce ne demek

n. sector, line

İş kolu cümle içinde kullanımı

Terim
Bu uğraş alanı bir bilim dalı , sanat ve iş kolu olabilir. Kategori:Terimler.

Alanya
Turizm, özellikle 1958 'lerden sonra gelişmeye başlayarak, ilçedeki en etkin iş kolu haline gelmiş ve bu durum bölgede nüfus artışını ...

Kayacık, Araklı
Önceki yıllarda köyün kendi topraklarında tarımsal çalışmaların dışında gelir getirisi olan bir iş kolu yada iş imkanı olmayışından dolayı ...

İbrahim Uzel
Zamanın Türkiye’si için bakir bir iş kolu olmasına rağmen, Bursa’daki küçük bir atölyede motorlu araçlar için yaprak yay üretimine başlar ...

Hayri Kozanoğlu
2001 sonunda çıkan Kamu Sendikaları Yasası, ana okulundan üniversitelere kadar, dikey, bütün sektörü içeren iş kolu örgütlenmesi ...

, , , sgk iş kodu, çsgb 2016, nedir, sgk kodu değiştirme, çsgb, ünite kodu, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı kodları, çsgb 28 nedir, sgk iş kodu, , sgk kodu değiştirme, , nedir, sgk iş kolları listesi 2016