İş ve İşçi bulma kurumu ne demek, nedir ?

İş ve işçi bulma faaliyetlerini ve bunlarla ilgili diğer vazifeleri yerine getirmek üzere kurulan ve kuruluş esasları kanunla belirtilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak görev yapan bir kamu kurumu. Kurumun idari ve mali bakımından muhtariyeti vardır. İş ve İşçi Bulma Kurumunun Genel Müdürlük Merkezi Ankara’dadır. Kurum, on iki ilde bölge müdürlükleri, 76 ilde şube müdürlüğü ve 36 ilçede büro şefliği ile hizmetini sürdürmektedir. (1993)

Çalışma esasları ile faaliyet göstereceği konular 21.1.1946 tarihinde çıkartılan bir kanunla belirlenmiştir. Ancak daha sonra ihtiyaca göre yeni bazı düzenlemeler getirilmiştir. Vazifeleri:

1. Her çeşit ekonomik işlemlerle, serbest sanat niteliğinde olan diğer işler için bilgi toplamak, 2. İşçi isteme ve iş oranının düzene bağlanması yolunda gerekli çalışmaları yapmak,

3. İşçi ücretlerinin iniş çıkışlarını takip edip, geçim şartlarındaki yükseklikle karşılaştırılarak sosyal sıkıntıların önüne geçmek için bütün yurtta yahut bir bölgede veya belediye çevresinde alınması gereken tedbirleri tespit etmek. Uygulamasına yardım etmek,

4. Çeşitli iş kollarındaki işverenlerle işçileri gösteren cetvelleri yayınlamak, işçileri mesleğe yöneltmek, 5. İşçilerin mesleki eğitimlerinin yükselmesi ve kalifiye işçi yetiştirilmesinde gerekli olan tedbirler üzerinde çalışmak ve hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek

Emek, arz ve talebini ayarlayan kurum tarafından, işçilerin arzu ve kabiliyetlerine uygun iş, işverenlerin de çeşitli işleri için elverişli işçi bulmalarını sağlamak.

İş ve İşçi Bulma Kurumu, gösterdiği faaliyetlerde ücret talep edemez. Kurumun özel kişi ve bürolarla iş yapması kanunen yasaklanmıştır.

İş ve İşçi bulma kurumu sözlük anlamı nedir

bk. Türkiye İş Kurumu
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004)

İş ve İşçi bulma kurumu cümle içinde kullanımı

Türkiye İş Kurumu (Türkiye İş ve İşçi bulma Kurumu sayfasından yönlendirme)
Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Türkiye 'de istihdamın artmasını sağlamak amaçı ile kurulmuş ilk resmî insan kaynakları yönlendirme devlet ...

Harun Öztürk
Gümrük Ataşeliği yaptı. İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü, Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. ...

21 Ocak (Bayramlar ve Yıldönümleri bölümü)
1946 - Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruldu. 1951 - Kore 'den ilk hasta ve yaralı kafilesi, Ankara 'ya geldi. 46 astsubay ve 1252 ...

1946
Olaylar : 25 Ocak - İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruldu. 31 Mayıs - Varto 'da meydana gelen 5.7 lik depremde 839 kişi öldü. 23 Haziran - ...

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları (Dernekler ve Vakıflar bölümü)
İş ve İşçi Bulma Kurumu (de:Bundesagentur für Arbeit | Bundesagentur für Arbeit ), Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı ve Alman irtibat ...

, ,