İşbırakımı ne demek, nedir ?

1. Sendika kararıyla iş yasası çerçevesinde işçilerin topluca işi bırakması, grev

İşbırakımı sözlük anlamı nedir

İşçilerin, ücretlerine ve çalışma koşullarına ilişkin isteklerinin işverence yerine getirilmemesi durumunda ya da kimi ülkelerde yasayla tanındığı gibi bir halk, bir işçi devinimiyle dayanışmak amacıyla, belli kurallara uyarak topluca çalışmayı durdurmaları.
Köken: İngilizce strike
(BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975)

İşbırakımı ingilizce ne demek

strike grev

, ,