Işıldama ingilizcesi

n. luminescence, scintillation, shining

peki Işıldama ne demek ?


ısı ingilizcesi

[ISI] n. soot, black, smut
n. work, job; things to do, business, trade, affair, function, working, activity, assignment, commerce, dealing, mission, doings, employment, gig, handiwork, metier, stint, task; occupation, pursuit, profession, post
adj. caloric

işi bitmek ingilizcesi

v. finish with

işi bozmak ingilizcesi

throw a monkey wrench in the works

işi ciddiye almak ingilizcesi

v. mean business

işi olmak ingilizcesi

v. do with
v. smudge

işi oluruna bırakmak ingilizcesi

let sleeping dogs lie

ısı yuvarı ingilizcesi

thermosphere

ısıalan ingilizcesi

endothermic endotermik

ısıdenetir ingilizcesi

thermostat termostat

ışığa doğrulum ingilizcesi

phototropism