İstintak ne demek, nedir ?

1. Sorgu.
2. Sorguya çekme, söyletme

İstintak sözlük anlamı nedir

a. (istinta:kı) esk.
1. huk. Sorgu.
2. mec. Sorguya çekme.
Köken: Arapça istinµ¥®
(Güncel Türkçe Sözlük )

,