İyi gözle bakmamak ne demek, nedir ?

1. Hakkında iyi düşünmemek.
2. Hakkında iyi düşünmemek

İyi gözle bakmamak sözlük anlamı nedir

hakkında iyi düşünmemek.
(Güncel Türkçe Sözlük)

İyi gözle bakmamak ingilizce ne demek

not to think much of sb/sth

, ,