İyi hal ne demek, nedir ?

Bir kimsenin yaşayışında kötü ve sakıncalı bir durum olmama hali, hüsnühal

İyi hal ingilizce ne demek

n. weal

İyi hal cümle içinde kullanımı

24 Temmuz
O. Henry, zimmet suçundan Austin, Texas'ta üç yıl kaldığı hapishaneden iyi hal nedeniyle salıverildi. 1908 - II. Meşrutiyet'in ilanı. 29 yıldır askıda

Lane Garrison
sağlama suçlamalarından 6 sene 8 ay hapis cezası istenmiştir. Zaten hapis te geçirdiği 91 gün ve iyi hal göze alınarak Şubat 2008 de tahliye edilmiştir.

Akçakese, Şile
askerler olarak kalmışlardır örneğin 1690 yılına ait ve sipahi süleymanın iyi hal durumunu araştıran anadolu kazaskerine köyün ileri gelenlerinin isim ve

, ,