Kadir gecesi doğmuş ne demek, nedir ?

1. Çok şanslı, kısmetli kimseler için söylenir

Kadir gecesi doğmuş ingilizce ne demek

born lucky

,