Kalamit ne demek, nedir ?

1. Amfibol cinsinden bir mineral türü.
2. İlkçağ ağaç taşılı

Kalamit ingilizce ne demek

white hornblende
Köken: Fransızca

,