Kalburlanmak ingilizcesi

to be sifted, be sieved; to be screened; to be riddled.

peki Kalburlanmak ne demek ?


kalbur ingilizcesi

n. riddle, screen, sieve
Köken: Arapça

kalbur gibi ingilizcesi

adj. cribriform

kalbura çevirmek ingilizcesi

v. riddle smb. with bullets, riddle

kalbura dönmek ingilizcesi

to be riddled

kalburcu ingilizcesi

1. maker or seller of sieves, screens, or riddles. 2. sifter; screener; riddler.

kalburdan geçirmek ingilizcesi

v. riddle, screen, sift, sieve

kalburla su taşımak ingilizcesi

plough the sand, plough the sands

kalburlamak ingilizcesi

to riddle, to sieve

kalburlatmak ingilizcesi

/y, a/ to have (something) sifted, screened, or riddled.

kalburüstü ingilizcesi

adj. select, outstanding, choice, choicest