Kanun teklifi ne demek, nedir ?

Meclis üyelerinin Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere hazırladıkları kanun örneği

Kanun teklifi cümle içinde kullanımı

Soykırımların İnkârının Cezalandırılmasına İlişkin Yasa (3842 Sayılı Yasa Teklifi bölümü)
3842 Sayılı Yasa Teklifi: Soykırımının İnkârının Cezalandırılması” başlıklı yasa teklifi (Proposition de loi portant transposition du droit ...

Türkiye'deki engelli siyasetçiler (Engelliler için siyasi parti vekillerinin TBMM verdiği kanun bölümü)
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi | Türk Vatandaşlarına Özürlüler İdaresi Başkanlığı Tarafından ...

Kanun (hukuk)
Kanun teklifi Bakanlar Kurulu (tasarı) ve milletvekillerince tek veya grup halinde (kanun teklifi), gerekçe gösterilerek yapılır. ...

Tunalı Hilmi
Milletvekilliği sırasında, ilerideki Atatürk devrimleri ne kaynaklık eden ilerici kanun teklifi ve önergeleri vermiş bir yenilikçidir. ...

Halil Hulki Aydın
"Şer’iye ve Evkaf Vekâleti ile Erkan-ı Harbiye Vekâleti’nin" kaldırılmasıyla ilgili 429 numaralı kanun teklifi O ve 50 arkadaşı tarafından ...

,