Kanuni esasi ne demek, nedir ?

Kanun-i Esasi, Fransızca Loi constitutionelle çevirisi olarak kullanılan Osmanlıca terkiptir. Temel Kanun ya da Anayasa anlamındadır. Osmanlı Devleti'nin ilk ve son anayasası 23 Aralık 1876'da ilan edilmiş, 1878'de II. Abdülhamit tarafından askıya alınmış, 24 Temmuz 1908 ihtilali sonucunda yeniden yürürlüğe girmiş ve Osmanlı Devletinin hukuken sona erdiği 4 Kasım 1922 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır