Kapalı devre ingilizcesi

n. stopper circuit, closed circuit

peki Kapalı devre ne demek ?


kapalı ingilizcesi

adj. closed, shut, covered, enclosed, sealed, unopened, indoor, cloudy, grey, gray, backhanded, cloistered, close, impenetrable, muggy, murky, off, overcast, privy, sable, secluded, skyless, sullen
adv. cloudily, off

kapalı gişe ingilizcesi

n. house full, full house, sellout

kapalı hava ingilizcesi

n. pall

kapalı hece ingilizcesi

closed syllable

kapalı kutu ingilizcesi

a dark horse

kapalı yer korkusu ingilizcesi

n. claustrophobia

kapalı yüzme havuzu ingilizcesi

n. indoor swimmming pool, indoor swimming pool

kapalılık ingilizcesi

n. closeness

nedir, elektrik sistemi, izle, closed circuit izle, imdb, tanımı, 2013 oyuncular, şeması, nedir, elektrik sistemi, izle, imdb, tanımı, 2013 oyuncular, şeması