Kapı kulu ne demek, nedir ?

1. Osmanlılarda, devletten ödenek alan, sürekli görev yapan atlı ve yaya askerlerden oluşan örgüt.
2. Kul, köle

Kapı kulu cümle içinde kullanımı

Sağ Ulufeciler
Sağ Ulufeciler (Ulûfeciyân-ı Yemîn), Osmanlı Devleti askeriyesinin Kapı kulu Askerleri'nin Süvariler kısmında yer alırdı. Bu bölüğe Yeşil Bayrak da denilirdi

Kapıkulu Ocakları (Kapı Kulu Süvarileri sayfasından yönlendirme)
Kapıkulu Ocakları, Osmanlı Devleti'nin sürekli ordusunu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan yaya, atlı ve teknik sınıftan asker ocaklarına verilen

Devşirme
biraz sonraki izahlardan daha iyi anlaşılacaktır Herkesin bildiği gibi, Kapı Kulu Ocakları ve bunların başında gelen Yeniçeri Teşkilâtı, Osmanlı Devleti’nin

Osmanlı Ordusu
süvarileri Altı bölük halkı Sefere padişahla beraber giden saray halkı Kapı kulu mevcudu toplamı Eyalet Askeri Tımar ve Zeamet sahibi sipahi cebelileri;

,