Karış ne demek, nedir ?

1. Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, başparmak ve serçeparmakların uçları arasındaki açıklık

Karış ingilizce ne demek

[Karis] n. span
v. be mixed up, mix in, mix, get mixed, blend, interfere, meddle, cut in, be confused, amalgamate, butt in, combine, commingle, commix, concern, concern oneself, interfuse, interlace, intermeddle, intervene, jumble, jumble together, jumble up, meld

Karış cümle içinde kullanımı

Yürüyüp geçeceğim, basacağım yerlerin her bir karış mübarek toprağı benim için mukaddesti.
- H. R. Gürpınar

Kargıma
Kargış (Karış) ve Moğolcada Harah olarak da söylenir. Bir insan için kötü temennilerde bulunma ve bu amaçla Tanrı’ya yakarma. ...

Karaş Han
Karış Han olarak da bilinir. Altay mitolojisinde, Erlik 'in dokuz oğlundan biri olduğuna inanılan ve Yeryüzü 'ndeki kötülükleri ...

Darbzen topu
Osmanlı zamanında kullanılan uzunluğu yedi karış herbiri 56.5 kğ. ağırlığında ikisi bir ata yüklenebilir top. Bunlar büyüklük sırasına ...

Üç Anadolu Efsanesi
Kitap yapı itibarı ile bu üç efsaneyi konu olmaktadır. Yaşar Kemal , Anadolu 'yu karış karış gezerek topladığı derlediği destanları kendi ...

Çike
Çuvaşlarda "Çike Suhal" adını verilir ve "Boyu bir karış, sakalı iki karış" olarak tasvir edilir. Etimoloji: (Çik/Çiğ). Çik Aşık kemiğinin ...

, , nasıl ölçülür, standart olmayan ölçü birimleri nelerdir, kaç cm, kulaç uzunluğu nasıl ölçülür, 1.sınıf kulaç adım, parmak ölçü birimi vikipedi, nedir, adım ayak kulaç 2. sınıf, , , , nedir