Karma ekonomi ne demek, nedir ?

Kapitalist ve sosyalist iktisadi sistemler arasında yer alan bir iktisadi düzen

Karma ekonomi düzeni, özellikle kapitalist sistemin bütün özellikleri ile uygulanmadığı, devletin iktisadi hayata müdahalesinin ağırlık taşıdığı ekonomilerde görülür. Özel teşebbüse yer veren sosyalist sistemler de bir ölçüde karma nitelik taşımaktadır.

Türkiye’de karma ekonomi gereği iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayi ve tarımın düzenli ve uygun bir şekilde gelişmesini ve kaynaklarını planlamak devletin görevidir. Devlet ayrıca para, kredi, sermaye mal ve hizmet piyasalarının doğru ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalardaki fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve şehirleşmeyi önlemek vazifesini üstlenmiştir. Tabii servetler ve kaynaklar da devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunmaktadır.

Karma ekonomi sözlük anlamı nedir

1. Özel ve kamu kesimlerini kaynaştırma amacını güden, her iki kesimin birlikte girişimlerini öngören ekonomi siyasası.

Karma ekonomi ingilizce ne demek

n. integrated economi

, ,