Karma ekonomi sözlük anlamı

1. Özel ve kamu kesimlerini kaynaştırma amacını güden, her iki kesimin birlikte girişimlerini öngören ekonomi siyasası.

peki Karma ekonomi ne demek ?