Kavmiyet ne demek, nedir ?

1. Bir budunun kendine özgü özellikleri.
2. Bir kimsenin bağlı olduğu buduna göre durumu.
3. Buduna bağlılık

Kavmiyet cümle içinde kullanımı

Etnografya
Türkçede etnoğrafyanın, karşılığı olarak ilm-i akvam, kavmiyet, akvamiyyet, tasvir-i akvam tabirleri kullanıldı etnoğrafya, insan ...

Filibeli Ahmed Hilmi
(1912) Mebahis-i Siyasiye: Kavmiyet Asrı ve Bizim Nasyonalizm Cereyanları, Hikmet no; 26 (1327-1911) Darülfünün Efendilerine Tahriri ...

,