Kaya balığıgiller ne demek, nedir ?

1. Kemikli balıklardan, küçük boyda, iri başlı, yüzgeçleri karın üzerinde tekerlek biçiminde olan bir familya