Kayık ne demek, nedir ?

Değişik boy ve biçimlerde, kürek, yelken ve motorla hareket eden güvertesiz küçük tekne. Deniz, göl ve nehirde gezmek ve belirli miktarda yük taşımak için kullanılır. Genellikle ağaçtan yapılan kayıkların yapımında son zamanlarda plastik maddeler de kullanılmaktadır

Kürek çekmenin yoruculuğu ve süratinin az olmasından dolayı motorlar, kayığa konmadan önce, yelkenlerden istifade edilmişti. Bazı yerlerde hala yelkenli kayıklar kullanılmaktadır. Kayığın gövdesine veya içine takılan motorlar kullanış kolaylığı, sürat kazandırması, taşıma kapasitesinin artması gibi sebeplerden tercih edilmektedir.

Çok eski zamanlardan beri kullanılmakta olan kayıklar bilhassa dar boğazlarda, küçük denizlerde, kıyılarda, balıkçılık, gezinti, yük taşımada kullanılmaktadır. İstanbul’da Boğaziçi’nde ve Haliç’te, semtler arasında değişik tipleri kullanılan kayıkların, yolcu taşıyanlarına piyade, yük ve 20-30 kişi taşıyanlarına ise "pazar kayığı" adı verilirdi. Bunlar Boğaz’ın muhtelif yerlerinde kurulan pazarlara veya iş yerlerine mal taşırlardı.

Osmanlı devlet erkanını taşıyan ve saraya ait olan değişik tipte kayıklar günümüze kadar gelmiş olup müzeleri süslemektedir. Yapımına ve dış görünüşüne çok ehemmiyet verilen padişahın oturduğu kayıklara "hünkar kayığı", paşaların bindiklerine ise "saltanat kayığı" adı verilirdi. Bunlar ince uzun çok

mütenasip yapılırdı. Hepsi bir sanat eseri şeklinde olan bu kayıklar muhteşem bir devletin sanat zevkıni aksettirmesi bakımından çok önemli sayılmakatdır. Yabancılar, hünkar kayıklarının Boğaz’daki mavi suların içindeki ihtişamına hayran olduklarını hatıralarında devamlı dile getirmektedirler.

Kayık sözlük anlamı nedir

1. Kürek ya da yelkenle yürütülen ufak tekne.
2. Bir yana kaymış.

Kayık ingilizce ne demek

n. boat, rowing boat, glider, caique, bateau, kayak, small craft, wherry

, ,