Kayıkçı kul mustafa ne demek, nedir ?

On yedinci yüzyıldaki asker şairlerin en meşhuru. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Yalnız Sultan İkinci Osman’ın şehid edilmesi ve Sultan Dördüncü Murad Hanın Bağdat Seferinden bahsetmesi yaşadığı yüzyıl hakkında bilgi vermektedir. Bazı kaynaklar 1646’dan sonra öldüğünü bildirmektedirler

Yeniçeriler arasında yetişen en tanınmış şairdir. Gençliğinde garp devletlerinde bulunduğu için Kayıkçı lakabının buradan geldiği sanılmaktadır. İlk önceleri Murad Reisle Cezayir’e giden Kul Mustafa daha sonra İstanbul’a gelerek yeniçeri ocağına katıldı. Asker olduktan sonra pekçok sefer ve savaşa katılan şair, yazdığı şiirlerinde bunları açık bir dil ile anlatmıştır. Şiirlerinde Murad Reisin ölümü, İran Şahının Bağdat’ı alması, Sultan Dördüncü Murad Hanın ölümü, Sultan İbrahim Hanın padişah olması anlatılmaktadır.

Sultan Dördüncü Murad Hanın Bağdat Seferi sırasında Genç Osman isimli bir askerin kahramanlıklarını ve şehid olmasını anlatması onun yazdığı destanın günümüze kadar gelip şöhretinin yayılmasına sebep oldu. Asker olması, ordu ile beraber bulunması onu hep tarihi olaylarla ilgilenip şiir yazmaya sevk etti. Şiirlerinde kullandığı dil sade, samimi ve içlidir. Şiirlerine birkaç örnek:

Vaktine hazır ol ey Acem Şahı Mağripten üstüne asker geliyor Yıkacaktır tacın ile tahtını

Sultan Murad Han (ın) kendi geliyor Ben yare nittim neyledim Aşkın deryasın boyladım Yüzümü türab eyledim Geçenin yoluyum şimdi

Kul Mustafa eydür coştum Aşkın deryasına düştüm Çok şükür yare buluştum Alemde uluyum şimdi