Keçiler ne demek, nedir ?

1. Keçileri ve çeşitli koyun türlerini içine alan, dağlık, kayalık yerlerde yaşayan, hafif yapılı, çevik gevişgetiren hayvanlar sınıfı

Keçiler sözlük anlamı nedir

ç. a. hay. b. Keçileri ve çeşitli koyun türlerini içine alan, dağlık, kayalık yerlerde yaşayan, hafif yapılı, çevik, geviş getiren hayvanlar sınıfı.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, geviş getirenler (Ruminantia) alt takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, genellikle dağlık ve kayalık yerlerde yaşayan, hafif yapılı, çevik, boynuzları geriye doğru ve yaklaşık olan, sakallları bulunan bir alt familya. Evcil keçi (Capra hircus), yaban keçisi (C.aegagrus) türleri iyi bilinir.
Köken: İngilizce goats
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

(zooloji)
Köken: Fransızca chèvres
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

(Caprinae), (Lat. capra = keçi) Çift-parmaklılar (Artiodactyla) takımının geviş getirenler (Ruminantia) alt-takımının boynuzlugiller (Bovidae) familyasına giren bir-alt familyası. Evcil keçi (Capra hircus), yılan-yiyen keçi (C. falconeri), Alp dağ keçisi (C. ibex), yaban keçisi (C. aegagrus), ak dağ keçisi (Oreamnos montanus), dağ keçisi (Rupicapra rupicapra), keçi antilopu (Naemorhedus thar) ve çeşitli koyun türlerini içine alır (bk koyunlar). Ankara keçisi (C. hircus angorensis) bir keçi ırkıdır. Keçiler dağlık ve kayalık yerlerde yaşayan, hafif yapılı, çevik, boynuzları geriye doğru ve yaklaşık olan ve sakalları bulunan hayvanlardır.
Köken: İngilizce goats
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü 1963)

Keçiler ingilizce ne demek

[keçi] n. stubborn person, goat

, ,