Keçitırnağı ne demek, nedir ?

1. Kesici ağzı üçgen biçiminde olan oyma kalemi

Keçitırnağı sözlük anlamı nedir

a. (keçi'tırnağı) Kesici ağzı üçgen biçiminde olan oyma kalemi.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Sarı burçak, Lathyrus, Leguminosae.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kesici ağzı üçgen biçiminde olan oyma kalemi.
Köken: Osmanlı Türkçesi üçgen oyma kalemi
(BSTS / Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü 1968)

,