öyü ile biten kelimeler

4 harfli kelimeler

böyü

İri ve zehirli örümcek
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bk. karadul.
(BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970)

döyü

Değil.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

söyü

Ormanlık.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

6 harfli kelimeler
bütöyü

Bütün.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

yelöyü

Harman savrulurken, biriken cılız tahıl taneleri.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

7 harfli kelimeler
gölköyü

Tarih öncesi zamanlarda göllerin içinde kazıklar üzerine kurulan barınaklardan oluşan köy.
Köken: İngilizce Lake-dwelling
(BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü 1974)

8 harfli kelimeler
demiröyü

Temriye, egzama
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

9 harfli kelimeler
üstünköyü

Üstünkörü.
(Tarama Sözlüğü1972)