ızu ile biten kelimeler

4 harfli kelimeler

sızu

Ayakkabılarda kösele ile yüz arasına konulup dikilen deri şeridi.
(Tarama Sözlüğü1971)

7 harfli kelimeler
gırmızu

Kırmızı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)