şüt ile biten kelimeler

5 harfli kelimeler
düşüt

a. hlk. Düşük.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Köken: Fransızca Caduque
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

Köken: Fransızca Avorton
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

Köken: Fransızca Blépharoptose, ptosis
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

Değerli bir kimsenin öldüğü ve mezarının bulunduğu yer.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Ürün: Tarlanın doğusundaki düşüt iyidir.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Bazı Yunan diyeleklerinde eo öbeğinden e sesinin düşmesi.
Köken: Fransızca hyphérèse
(BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü 1949)

Doğum vaktinden evvel ölü olarak anası rahminden çıkan çocuk
(Tarama Sözlüğü1965)

keşüt

Saç üzerindeki ekmeği çevirmeye yarayan, yassı tahta bir araç.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

6 harfli kelimeler
şürşüt

Suyolu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

7 harfli kelimeler
paraşüt

a. Hava taşıtından veya yüksek bir yerden atılan bir cismin veya atlayan bir insanın kontrollü biçimde yere inmesini sağlayan araç.
Köken: Fransızca parachute
(Güncel Türkçe Sözlük )