şek ile başlayan kelimeler

4 harfli kelimeler

şekl

Kıyafet, görünü
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

5 harfli kelimeler
şekal

Eski, yırtık ayakkabı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şekar

Şeker.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şeker

a.
1. Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday vb. bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı.
2. Bu madde katılarak yapılmış lokum, akide, çikolata vb. tatlı yiyeceklerin genel adı: Kolonya dökmekten, şeker tutmaktan, iyi gözükeceğim diye ağız etmekten yoruldu. -L. Tekin.
3. tıp Şeker hastalığı: Yirmi gün evvel ameliyat edildiği hâlde biraz şekeri görüldüğü için henüz taburcu edilememişti. -H. Taner.
4. sf. mec. Sevimli, cana yakın ve güzel: Hele bak, ne şeker şey!
Far. şeker
(Güncel Türkçe Sözlük )

Genel olarak tatlı olan ve suda çözünen monosakkaritler ile disakkaritlere verilen ad. (Halk dilinde şeker olarak bilinen özdek, bir disakkarit olan sakkarozdur.)
Köken: İngilizce sugar
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü 1981)

1.Kapalı formülü CmH2nOn olan karbohidratlar.
2.Sakkaroza verilen genel ad.
Köken: İngilizce sugar
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

(kimya)
Köken: Fransızca saccharose
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Esas olarak sükroz'dan ibaret olan, glukoz ve fruktoza hidrolize olan, doğal olarak şeker pancarı, şeker kamışı, sorgum ve benzerlerinde en çok bulunan, kristalleşebilen tatlı, molekül sayısı 10’dan az olan bir disakkarit.
Köken: İngilizce sugar
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

Cinsiyet: KızŞeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday vb. bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel a
Far.
(Kişi Adları Sözlüğü )

şekik

Baş ağrısına iyi geldiği sanılan taş.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şekip

Cinsiyet: ErkekSabırlı, dayanıklı, tahammüllü.
Köken: Arapça
(Kişi Adları Sözlüğü )

şekûr

Cinsiyet: ErkekÇok şükreden.
Köken: Arapça
(Kişi Adları Sözlüğü )

şekva

a. (şekva:) esk. Şikâyet.
Köken: Arapça şekv¥
(Güncel Türkçe Sözlük )

6 harfli kelimeler
şekere

1.Çeltik tarlasının bir bölümü
2.Başkasının tarlasına ekilen tahıl.
3.Çiftçinin altı işçisi için ektiği tohum.
4.Dost için ekilen ürün.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Çiftçinin çalıştırdığı işçiler için ektirdiği ekin.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şekeri

Çok tatlı, ufak bir çeşit armut.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şekibe

Cinsiyet: KızSabırlı, dayanıklı, tahammüllü.
Köken: Arapça
(Kişi Adları Sözlüğü )

şekime

Cinsiyet: KızDayanma, dayanıklılık, karşı koyma.
Köken: Arapça
(Kişi Adları Sözlüğü )

şekkal

Eski ayakkabı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Şekkal, eski ayakkabı
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şeklen

zf. (şe'klen) Biçim bakımından, biçim yönünden.
Köken: Arapça şeklen
(Güncel Türkçe Sözlük )

şekûre

Söyleyiş: (şekû:re) Cinsiyet: KızÇok şükreden.
Köken: Arapça
(Kişi Adları Sözlüğü )

7 harfli kelimeler
şekavet

a. (şeka:vet) esk. Haydutluk: Herkesin ortasında yapılan bu şekavete neden kimse karışmıyor? -H. Taner.
Köken: Arapça şe®¥vet
(Güncel Türkçe Sözlük )

şekerce

Köken: Fransızca Dragée
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )

Devenin karnı altındaki iki kolanı tutturan ip.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şekerci

a.
1. Şeker ve şekerleme yapan veya satan kimse: Birkaç gün içinde anlaşıldı ki ... bir fakir şekercinin kızı ile evlenmiş. -M. Ş. Esendal.
2. Şeker satılan yer.
(Güncel Türkçe Sözlük)

şekerli

sf.
1. İçinde şeker bulunan.
2. Lezzetli, tatlı: Elmalar, ferik elmaları gibi kokulu, şekerli, tatlıdır. -S. F. Abasıyanık.
(Güncel Türkçe Sözlük)

şekilci

sf.
1. Biçimci.
2. Bürokrat.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Ressam, fotoğrafçı
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şekilli

sf. Şekli olan: Tarihten evvelki acayip şekilli mahluklara benzeyen bazı yelkenliler... -A. Ş. Hisar.
(Güncel Türkçe Sözlük)

şekvacı

sf. Şikâyet eden, yakınan.
(Güncel Türkçe Sözlük)

8 harfli kelimeler
şekerim!

tkz. genellikle kadınların kullandığı sevgi bildiren bir seslenme sözü.
(Güncel Türkçe Sözlük)

şekeripi

Deve semerindeki iki kolanı birbirine bağlayan ip. (Saçıkara *İslahiye -Gaziantep)
2. Penbe renkli iplik. (Yeşilova *Aksaray -Niğde)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

şekernaz

Cinsiyet: KızÇok nazlanan güzel.
Far.
(Kişi Adları Sözlüğü )

şekersiz

sf.
1. Şekeri olmayan.
2. Şekeri az, tadı az olan.
3. Sade.
(Güncel Türkçe Sözlük)

şekildaş

a. Biçimleri aynı olanlardan her biri.
(Güncel Türkçe Sözlük)

şekilsiz

sf.
1. Belirli biçimi olmayan: O dar, o şekilsiz avluya bir masa, iki sandalye koydu. -M. Ş. Esendal.
2. Biçimi bozuk: Birçok odaları ve birçok pencereleriyle bu bina biraz şekilsiz bir yalıydı. -A. Ş. Hisar.
(Güncel Türkçe Sözlük)

(kimya)
Köken: Osmanlı Türkçesi bişekil
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Kristalin tersine, katı cisimlerin atom ya da moleküllerinin bir kurala bağlı olmaksızın bulundukları durum. (Genellikle dengesiz bir durumdur ve kendiliğinden kristalli duruma dönüşür.)
Köken: İngilizce Amorphous
(BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü 1971)

şekşerim

Bela.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

şekerlik

a.
1. Şeker konulan kap.
2. sf. Şeker yapmaya elverişli: Şekerlik pancar.
(Güncel Türkçe Sözlük)