amf ile başlayan kelimeler

4 harfli kelimeler

amfi

a.
1. Amfiteatr.
2. Sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen büyük derslik.
Köken: Fransızca amphi
(Güncel Türkçe Sözlük )

anat.
1. İki yönden.
2. İki yönlü.
3. Çevresinde.
Köken: İngilizce amphi
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

5 harfli kelimeler
amfid

Nematodların baş kısmının her iki yanında bulunan duyu organelleri.
Köken: İngilizce amphid
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

6 harfli kelimeler
amfibi

a.
1. biy. İki yaşamlılar.
2. sf. Yüzergezer.
Köken: Fransızca amphibie
(Güncel Türkçe Sözlük )

bk. iki yaşayışlı.
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963)

amfora

a. (amfo'ra) İki kulplu, dibi sivri, dar boyunlu, karnı geniş testi.
Lat.
(Güncel Türkçe Sözlük )

Mürekkep balığı avcılığında kullanılan ağız açıklığı 10-15 cm çapında ve boyu 25-30 cm olan kırmızı topraktan pişirilerek yapılan kulplu veya kulpsuz küp.
Köken: İngilizce amphora
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

7 harfli kelimeler
amfibik

sf. İki yaşamlı.
Köken: Fransızca amphibique
(Güncel Türkçe Sözlük )

amfibya

İki yaşamlılar.
Köken: İngilizce amphibians
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

amfisol

(Yun. amphi: her iki; koilos: boşluk) İki tarafı çukur.
Köken: İngilizce amphicoelous
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

amfizem

a. tıp Vücut organlarından bir bölümünün hava ile şişmesi.
Köken: Fransızca emphysème
(Güncel Türkçe Sözlük )

Dokularda patolojik olarak hava birikmesi veya kalması. Havanın biriktiği organ veya dokuya göre farklı adlarla anılır.
1. Alveoler amfizem.
2. Bağırsak amfizemi.
3. Dölüt amfizemi.
4. Deri altı amfizemi.
5. Akciğer amfizemi.
Köken: İngilizce emphysema
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

amfofil

Amfofilik.
Köken: İngilizce amphophil, amphophile
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

amfolit

Asit veya alkali gibi görev yapabilen bir madde.
Köken: İngilizce ampholyte
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

Amfoter elektrolit.
Köken: İngilizce ampholyte
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

amfosit

Hem asit hem de alkali boyalarla aynı biçimde boyanabilen herhangi bir hücre.
Köken: İngilizce amphocyte
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

amfoter

Hem asit hem de baz özelliğine sahip olan, amino asit ( NH2·R·COOH) , HPO4= ve H2PO4- gibi maddeleri belirten.
Köken: İngilizce amphoteric
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

(kimya)
Köken: Fransızca amphotère
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

8 harfli kelimeler
amfidrom

(Yun. amphi: her iki; dromein: koşmak) Üreme faaliyeti dışında, hayatlarının belirli dönemlerinde düzenli olarak tatlı sulardan denizlere, denizlerden tatlı sulara göç etme, iki yönde gitme.
Köken: İngilizce amphidromous
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

Üreme faaliyeti dışında, hayatlarının belirli dönemlerinde düzenli olarak tatlı sulardan denizlere, denizlerden tatlı sulara göç etme, iki yönde gitme.
Köken: İngilizce amphidromous
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

amfigoni

(Yun. amphi:her iki; gonos:döl) İki bireyin birleşmesiyle meydana gelen bir eşeysel çoğalma şekli.
Köken: İngilizce amphigony
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

(Yun. amphi = her iki yandan,Yun. gonos = döl): İki bireyin birleşmesiyle meydana gelen bir eşeysel çoğalma tipi.
Köken: İngilizce Amphigony
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü 1963)

amfistom

Trematodların Paramphistomidae ailesindeki türlere verilen ad. Bu ailedeki türlerde karın çekmeni vücudun arka kısmında bulunduğundan bu ad verilmektedir.
Köken: İngilizce amphistome
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

amfitrik

Bakterinin her iki ucunda bir veye birkaç flagellumun bulunması, amfitriköz, bipolar politrik.
Köken: İngilizce amphytrich
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

amfitriş

Bakterinin her iki ucunda da flagellum demetinin bulunması.
Köken: İngilizce amphitrichous
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

amfitrop

(Yun. amphi: her iki; trope: dönme) Tohum taslağının 90 derece dönerek sapının (funikulus) taslağa yandan bitişik gibi göründüğü tohum taslağı.
Köken: İngilizce amphitropous
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

9 harfli kelimeler
amfetamin

Merkezî sinir sisteminin güçlü bir uyarıcısı olan bir uyuşturucu madde.
Köken: İngilizce amphetamine
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

Formülü C6H5CH2CH(NH2)CH3 olan, uyarıcı etki yaparak beyin etkinliğini arttırdığından dolayı insan ve hayvanlarda çoğu zaman doping maksadıyla kullanılan ve bazı burun mukozasına büzücü etki yapan bir ilaç aktif maddesi.
Köken: İngilizce amphetamine
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

Merkezî sinir sisteminde güçlü bir uyarıcı etkisi olan bir uyuşturucu madde.
Köken: İngilizce amphetamine
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

Beta-fenilizopropilamin türevi, kan basıncını artıran, merkezî sinir sistemini uyaran, iştah kesici etkiye sahip, fiziksel etkinliği artıran ve bu etkileriyle kilo kaybına da neden olan ilaç.
Köken: İngilizce amphetamine
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

amfibiler

İki yaşamlılar.
Lat. Amphibia
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

amfibiyos

Hem suda hem de karada yaşayabilen.
Köken: İngilizce amphibious
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

amfibiyöz

Hem karada hem de suda yaşabilen canlı.
Köken: İngilizce amphibious
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

amfigenez

(Yun. amphi: her iki; genesis: meydana gelme) Eşeyli üreme, eşeysel çoğalma.
Köken: İngilizce amphigenesis
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

(Yun. amphi = her iki yandan,Yun. genesis=meydana gelme): Eşeysel çoğalma.
Köken: İngilizce Amphigenese
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü 1963)

amfikarpi

(Yun. amphi: her iki; karpos: meyve) Bitkinin toprak altında farklı, toprak üstünde farklı meyve oluşturması.
Köken: İngilizce amphicarpy
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

amfimiksi

bk. karışmalı cücüklenme.
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963)

amfipatik

(Yun. amphi: her iki; pathos: duygu) Bir molekülün yapısında hem hidrofobik hem de hidrofilik grubun bulunması. Protein ve lipitler de amfipatik özellik gösterebilir.
Köken: İngilizce amphipathic
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

Bir molekülün yapısında suyu seven ve sevmeyen grupların bir arada bulunması.
Köken: İngilizce amphipathic
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

amfiteatr

a.
1. Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon, amfi: Davetlileri getirip amfiteatr şeklinde hazırlanmış tribünlere bırakıyordu. -H. Taner.
2. Yunan ve Roma'da açık hava tiyatrosu.
3. coğ. Basamak basamak yükselen yer biçimi.
Köken: Fransızca amphithéâtre
(Güncel Türkçe Sözlük )

amfofilik

Hem asit hem de bazik boyaları alabilen, amfofil, amfofilöz.
Köken: İngilizce amphophilic
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

amfofilöz

Amfofilik.
Köken: İngilizce amphophylos
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

amfoterik

Ortamın pH derecesine göre bir bileşiğin hem bazik hem asidik olmak üzere iki taraflı iyonize olma durumu.
Köken: İngilizce amphoteric
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

Ortamın pH durumuna göre bir bileşiğin hem asit hem de baz yüklü olması durumu.
Köken: İngilizce amphoteric
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

1. Hem asit hem de baz özelliği gösteren, asit veya bazlarla birleşebilen.
2. Zıt özelliklere sahip olan.
Köken: İngilizce amphoteric
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )