cop ile başlayan kelimeler

3 harfli kelimeler

cop

a.
1. Kalın, kısa değnek.
2. Polislerin kullandığı genellikle lastikten yapılan sopa.
Far. ç°b
(Güncel Türkçe Sözlük )

Cirit değneği.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Bataklık.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Cep.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. Dikenli sopa.
2. Ağaç çivi.
3. Baston.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Cirit değneği.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Ucu topuzlu değnek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Çöp
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kalın sopa
(Tarama Sözlüğü1965)

a.
1. Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası: Köşk o kadar sessizdi ki yere bir kibrit çöpü düşse çıkardığı ses işitilebilirdi. -P. Safa.
2. Yararsız, pis veya zararlı olduğu için atılan ufak tefek şeylerin hepsi, gübür.
Far. ç°b
(Güncel Türkçe Sözlük )

Kalın keten lifinden yapılan ip.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Köken: İngilizce garbage
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu )

Evsel atık.
Köken: İngilizce garbage
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

Araba tekerleğindeki ipsitleri birbirine bağlayan parmak kalınlığındaki çivilerden herbiri. (*Mudurnu -Bolu)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

5 harfli kelimeler
coplu

Ucu topuzlu kalın değnek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

sf.
1. Sapı olan (üzüm vb.).
2. Çöple, süprüntüyle karışmış.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Bir çeşit kilim.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

copul

Arazi üzerindeki ufak çukurlar.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Su biriken yer.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kırdaki sulak yer.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

coput

Çok ıslanmış.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

6 harfli kelimeler
copbar

Tütün lülesi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

copbon

Büyük, derin dere.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

coplak

Arazi üzerindeki ufak çukurlar.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1.bk. çobuk (IIII).
2.bk. coplan (II).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Geniş yapraklı bir bitki.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sarp dağlarla çevrili vadi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

İki tepe arasındaki dar ve çukur yer.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Ağaçtan yapılmış su kabı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

coplan

Büyük, derin dere.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

2. Bataklık.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Bataklık.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Arazi üzerindeki ufak çukurlar.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1.bk. coblan (II)-
1.
2.bk. cobuk (III).
3.bk.-coblan (II)-
2.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sarp dağlarla çevrili vadi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Suyun akıntılı yeri, su çevirisi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

İki tepe arasındaki dar ve çukur yer.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

1. bk. çağlak (II)-
2.
2. Su biriken yer.
3.bk. çoplak (I).
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

coplun

Sarp dağlarla çevrili vadi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

7 harfli kelimeler
coplama

a. Coplamak işi.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Evlerin damına konan ince uzun ağaçlar.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

8 harfli kelimeler
copepoda

bk. kopepodlar
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998)

Kopepodlar.
Lat. Copepoda
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

Crustacea sınıfında bulunan kimileri Diphyllobothrium, Dracunculus, Spirometra cinsi helmintlere ara konaklık yapan küçük akuatik eklem bacaklı alt sınıfı.
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü)

coplamak

(-i) Copla vurmak, copla dövmek.
(Güncel Türkçe Sözlük)

coplanma

a. Coplanmak işi.
(Güncel Türkçe Sözlük)

coplatma

a. Coplatmak işi.
(Güncel Türkçe Sözlük)

9 harfli kelimeler
coplanmak

(nsz) Copla dövülmek.
(Güncel Türkçe Sözlük)

coplatmak

(-i, -e) Coplama işini yaptırmak.
(Güncel Türkçe Sözlük)

10 harfli kelimeler
coplandere

Sarp dağlarla çevrili vadi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

11 harfli kelimeler
copromastix

Polymastigida takımında, Zoomastigophora sınıfında, ön kısmında eşit uzunlukta dört ve arka kısmında bir adet kamçı bulunan dışkıda yaşayan protozoon cinsi.
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü)

copurdatmak

Sulandırarak, istekli ses çıkararak yemek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)