cuş ile biten kelimeler

5 harfli kelimeler
gucuş

Pamuk kozası.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

kocuş

İri yapılı yaşlı kimse
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kucaklayış
(Tarama Sözlüğü1969)

kucuş

Pamuk kozası.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

İri yapılı yaşlı kimse.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

8 harfli kelimeler
kellecuş

Eskiden yapılan bir çeşit yemek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)