düp ile başlayan kelimeler

3 harfli kelimeler

düp

İriyarı, başıboş kimse.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Merkez, orta, dip
(Tarama Sözlüğü1965)

5 harfli kelimeler
düpce

Balta, kazma, keser gibi şeylerin arka kısmı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

6 harfli kelimeler
düpdüz

Baştan başa, tamamıyle, dümdüz
(Tarama Sözlüğü1965)

düplük

Küçük davul.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

7 harfli kelimeler
düpedüz

zf. (dü'pedüz)
1. Çok düz ve doğru bir biçimde, dümdüz olarak.
2. Yalın, basit, süssüz, sade bir biçimde: Bir lakırtıyı düpedüz söylemek dururken, daha çok beğenilsin diye dolambaçlı yollardan söylediniz mi, çok kere manasız manasız şeyler meydana çıkıyor. -O. V. Kanık.
3. mec. Başka bir amaç gütmeden, açıktan açığa, açıkçası, gerçekten: Daha başkaları vardı ki bunlar düpedüz korkuyorlardı. -T. Buğra.
(Güncel Türkçe Sözlük)

düpürtü

Heyecandan ileri gelen yürek çarpıntısı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

bk. düpültü
(Tarama Sözlüğü1965)

10 harfli kelimeler
düpürdemek

1. Gürültü yapmak.
2. Heyecandan yürek çarpmak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)