dıs ile biten kelimeler

6 harfli kelimeler
kındıs

Kâkül.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)