ebl ile başlayan kelimeler

5 harfli kelimeler
ebleh

sf. esk. Akılsız, budala, alık.
Köken: Arapça ebleh
(Güncel Türkçe Sözlük )

7 harfli kelimeler
ebleşük

Kalaycıların kenarsız kapları ocakta tutmak için kullandıkları düz ağızlı kıskaç.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

10 harfli kelimeler
eblehleşme

a. Eblehleşmek işi veya durumu.
(Güncel Türkçe Sözlük)

11 harfli kelimeler
eblehleşmek

(nsz) Ebleh durumuna gelmek: Hani bazı kadınlar vardır, hödük koca ile düşe kalka eblehleşir, içleri kararır. -H. Taner.
(Güncel Türkçe Sözlük)