huk ile başlayan kelimeler

5 harfli kelimeler
hukuk

ç. a. (huku:ku)
1. Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze: Hukuk daima âdetlerin peşinden gider, önüne geçmez. -P. Safa.
2. Bu yasaları konu alan bilim: Kaldı ki böyle bir hareket, milletlerarası hukuka taban tabana zıttı. -Y. K. Karaosmanoğlu.
3. Yasaların ceza ile ilgili olmayıp alacak verecek vb. davaları ilgilendiren bölümü: Hukuk davası. Hukuk mahkemesi.
4. Haklar: Hukukumdan vazgeçmem.
5. mec. Ahbaplık, dostluk: Hukukumuz, doktor hasta ilişkisinden daha önemlisi, kişiseldir; eski dostuz. -A. Boysan.
Köken: Arapça §u®°®
(Güncel Türkçe Sözlük )

1) haklar. 2) töre. ~ -ı âmme: bk. âmme hukuku. ~ -ı husûsiyye: bk. husûsî hukuk.
(BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966)

6 harfli kelimeler
hukuki

sıfat, hukuk (huku:ki:) Arapça ḥuḳūḳī
(Türk Dil Kurumu )

Tüzel
sıfat, hukuk
(Türk Dil Kurumu )

7 harfli kelimeler
hukukçu

a. Hukuku meslek edinen, hukukla uğraşan kimse: Görsün bir hukukçuyu başından savmak kolay mı imiş! -M. Ş. Esendal.
(Güncel Türkçe Sözlük)

8 harfli kelimeler
hukuksal

sf. huk. Tüzel.
(Güncel Türkçe Sözlük)