içg ile başlayan kelimeler

6 harfli kelimeler
içgüdü

a. (i'çgüdü) ruh b.
1. Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkitabii: Bir çeşit içgüdüyle fincanı alıyor tepsiden ve hemen dudaklarına götürüyor. -E. Bener.
2. hay. b. Organizmayı o türe özgü olan bir amaca ulaşmaya sürükleyen davranış eğilimi.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Organizmayı o türe özgü olan bir amaca sürükleyen hareket eğilimi. Davranıştaki doğal ve kalıtsal olan faktör. İnstink. Örnek: Örümceğin ağ Örmesi.
Köken: İngilizce instinct
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

1. Cesurluk, inançlılık ve kişisel bütünlük gibi niteliklerin kazandırdığı ruhsal güç. 2-Göz korkutucu tehlikeler karşısında kümece geliştirilen birliktelik duygusu.
Köken: İngilizce moral
(BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü 1974)

1. Canlıları, yararlı ya da gerekli birtakım işlere güden ve düşünceyle ilgisi bulunmayan duygu.
2. Bir türün bütün üyelerinde doğal olarak var olan ve öğrenme yerine olgunlaşma sonucu gelişen karmaşık bir uyarım.
Köken: İngilizce instinct
(BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü 1974)

Bir hayvan türünün bütün bireylerinde kalıtım yoluyla belirlenmiş olan ve yaşamın korunmasına yarayan bilinçsiz eyleme ve davranış biçimi. // İçgüdüler öğrenilmezler, deneme yoluyla kazanılmazlar; bu davranış biçimleri her hayvan türünde başkadır, ama bir türün içinde bireysel ayrılıklar göstermezler.
Köken: İngilizce instinct
(BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü 1975)

(zooloji)
Köken: Osmanlı Türkçesi sevk-i tabiî
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Herhangi bir canlı türünün öğrenme gerekmeden örgütlü, uyuma yararlı ve sürekli olarak davranma eğilimi.
Köken: İngilizce instinct
(BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü 1974)

Organizmayı o türe özgü olan bir amaca sürükleyen hareket eğilimi.
Köken: İngilizce interior motive
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

Bireyin doğasından gelen ve öğrenilmeden kazanılan kalıplı yönelim.
Köken: İngilizce instinct
(BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü 1981)

Organizmayı o türe özgü olan bir amaca ulaşmaya sürükleyen hareket eğilimi, örnek örümceğin ağ örmesi. Tavır ve hareketdeki doğal ve kalıtsal olan faktör.
Köken: İngilizce instinct
(BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü 1963)

9 harfli kelimeler
içgüdüsel

sf. İçgüdü ile ilgili, içgüdülü, insiyaki: Bu içgüdüsel korunma, tavırlarına yaşıyla bağdaşmayan bir durgunluk ve olgunluk getiriyor. -A. Kulin.
(Güncel Türkçe Sözlük)

1. İçgüdü ile ilişkili; içgüdüye dayalı.
2. Amaçsız ya da isteksiz.
Köken: İngilizce instinctive
(BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü 1974)