içm ile başlayan kelimeler

4 harfli kelimeler

içma

İçme, şifalı kaynak suyu
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

içme

a.
1. İçmek işi: Lokantaya bir iki kadeh rakı içmeye giderdi. -A. Ş. Hisar.
2. İçinde birtakım mineraller ve tuzlar bulunan, suyu ilaç olarak ve çoğunlukla iç sürdürmek için içilen kaynak, içmece.
(Güncel Türkçe Sözlük)

5 harfli kelimeler
içmek

(-i)
1. Bir sıvıyı ağza alıp yutmak: Bir oluktan buz gibi bir su içtik. -S. F. Abasıyanık.
2. Sigara, nargile vb.nin dumanını içe çekmek: Evinden pek seyrek zamanlarda içtiği nargilesini istedi. -H. E. Adıvar.
3. Bir şey, bir sıvıyı içine çekmek, emmek: Toprak suyu içer.
4. (nsz) İçki kullanmak: O akşam saat ikiye kadar içtiler. -Ö. Seyfettin.
(Güncel Türkçe Sözlük)

hlk. Kuzu derisinden yapılmış kürk.
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü)

1. İçmek.
2. İçki içmek // bade içmek: aşka müptela olmak // yemek içmek: yiyip içmek
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

6 harfli kelimeler
içmece

a. İçme.
(Güncel Türkçe Sözlük)

bk. ılıca.
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963)

7 harfli kelimeler
içmimar

(İçmimari) Bir yapı içini süsleyen ve döşeyen sanatçı.
Alm. Innenarchitekt
(BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü 1968)

9 harfli kelimeler
içmehteri

Saray mehterlerinin padişahla ilişkileri daha yakın bulunanları.
(BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü1974)

10 harfli kelimeler
içmimarlık

(İçmimari) Bir mimarlık yapıtının içini süsleme ve döşeme sanatı.
Alm. Raumkunst, Innendekoration
(BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü 1968)

11 harfli kelimeler
içmezlemmek

içmez görünmek.
(Tarama Sözlüğü1967)